better get use to these home movies from now on......

pink poodle

Our man in Japan
Whhhhhwwhwhwhwhwhwhwaaaaaaatttssssssss yaaaaaaaaar addresses bruuuuhhhhh? I I I I I I Iiiiiiiiiiiiid love to come cheeeeeck ya buuuuhhhhyykkkkssssss out braaaaahhhhhh. When dooooooo yooooooooooou got hooome from woooooooorrrrk?
 
Top